กลุ่มบรรจุภัณฑ์พลาสติกเพื่อการอุปโภค


กระป๋องจาระบี

  • กระป๋องจาระบี 240 กรัมTPS-0.24Kg-01
  • กระป๋องจาระบี 400 กรัมTPS-0.4Kg-01
  • กระป๋องจาระบี 500 กรัมTPS-0.5Kg-01
  • กระป๋องจาระบี 1 กิโลกรัมTPS-1Kg-01
  • กระป๋องจาระบี 1 กิโลกรัมTPS-1Kg-02
  • กระป๋องจาระบี 2 กิโลกรัมTPS-2Kg-01