กลุ่มบรรจุภัณฑ์พลาสติกเพื่อการบริโภค


ถังน้ำดื่ม

  • ถังน้ำดื่ม 20 ลิตร ปากเล็กTPS-20L-01
  • ถังน้ำดื่ม 20 ลิตร ปากใหญ่TPS-20L-03