กลุ่มบรรจุภัณฑ์พลาสติกเพื่อการบริโภค


กระบอกน้ำดื่ม

  • กระบอกน้ำดื่ม 1 ลิตรTPS-1L-13