กลุ่มบรรจุภัณฑ์พลาสติกเพื่อการบริโภค


แกลลอนพลาสติก (PE)

  • แกลลอน 1 ลิตรทรงเหลี่ยมTPS-1L-14
  • แกลลอน 1 ลิตรทรงเหลี่ยมTPS-1L-16
  • แกลลอน 3.8 ลิตร ทรงกรวยTPS-3.8L-01
  • แกลลอนซอสปรุงรส 4.5 ลิตรTPS-4.5L-06
  • แกลลอนน้ำปลา 4.5 ลิตร/1TPS-4.5L-01
  • แกลลอนน้ำปลา 4.5 ลิตร/2TPS-4.5L-02
  • แกลลอนน้ำปลา 4.5 ลิตร/3TPS-4.5L-03