กลุ่มบรรจุภัณฑ์พลาสติกเพื่อการอุปโภค


ขวดน้ำกลั่น

  • ขวดน้ำกลั่น 730 ซีซีTPS-0.73L-01
  • ขวดน้ำกลั่น 800 ซีซีTPS-0.8L-01
  • ขวดน้ำกลั่น ฝาตอก 850 ซีซีTPS-0.85L-03
  • ขวดน้ำกลั่น 1,170 ซีซีTPS-1.17L-01
  • ขวดน้ำกลั่น 1,600 ซีซีTPS-1.6L-01