กลุ่มบรรจุภัณฑ์พลาสติกเพื่อการอุปโภค


ขวดน้ำกรด

  • ขวดน้ำกรด 700 ซีซีTPS-0.7L-01
  • ขวดน้ำกรด 730 ซีซีTPS-0.73L-01
  • ขวดน้ำกรด 800 ซีซีTPS-0.8L-01
  • ขวดน้ำกรด ฝาตอก 850 ซีซีTPS-0.85L-03