กลุ่มบรรจุภัณฑ์พลาสติกเพื่อการอุปโภค


ขวดน้ำมัน

  • ขวดน้ำมัน 450 ซีซี ทรงกลมTPS-0.45L-01
  • ขวดน้ำมัน 0.5 ลิตร ทรงกลมTPS-0.5L-08
  • ขวดน้ำมัน 0.8 ลิตร ทรงกลมTPS-0.8L-04
  • ขวดน้ำมัน 1 ลิตร ทรงกลมTPS-1L-09
  • ขวดน้ำมัน 0.5 ลิตร ทรงเหลี่ยมTPS-0.5L-09
  • ขวดน้ำมัน 0.7 ลิตร ทรงเหลี่ยมTPS-0.7L-03
  • ขวดน้ำมัน 1 ลิตร ทรงเหลี่ยมTPS-1L-08
  • ขวดน้ำมัน 1 ลิตร ทรงเหลี่ยมหลุมข้างTPS-1L-11