กลุ่มบรรจุภัณฑ์พลาสติกเพื่อการอุปโภค


แกลลอนน้ำมัน

  • แกลลอน 1L ทรงเหลี่ยมTPS-1L-14
  • แกลลอน 1L ทรงเหลี่ยมTPS-1L-16
  • แกลลอน 3 ลิตร มุมมนTPS-3L-01
  • แกลลอน 5 ลิตร มุมเหลี่ยมTPS-5L-02
  • แกลลอน 5 ลิตร มุมมนTPS-5L-06
  • แกลลอน 5 ลิตร มุมเหลี่ยมTPS-5L-07