กลุ่มบรรจุภัณฑ์พลาสติกเพื่อการอุปโภค


แกลลอนน้ำมัน

  • แกลลอนน้ำมัน 3 ลิตร มุมมนTPS-3L-01
  • แกลลอนน้ำมัน 5 ลิตร มุมเหลี่ยมTPS-5L-02
  • แกลลอนน้ำมัน 5 ลิตร มุมมนTPS-5L-06
  • แกลลอนน้ำมัน 5 ลิตร มุมเหลี่ยมTPS-5L-07