กลุ่มบรรจุภัณฑ์พลาสติกเพื่อการอุปโภค


ถังน้ำมัน

  • ถังน้ำมัน 18 ลิตรTPS-18L-01