กลุ่มบรรจุภัณฑ์พลาสติกเพื่อการบริโภค


ขวดน้ำดื่มชนิดขุ่น (PE, PP)

  • ขวดน้ำดื่ม PE 250 ซีซีTPS-0.25L-01
  • ขวดน้ำดื่ม PE 500 ซีซีTPS-0.5L-03
  • ขวดน้ำดื่ม PE 850 ซีซี/1TPS-0.85L-01
  • ขวดน้ำดื่ม PE 850 ซีซี/2TPS-0.85L-02
  • ขวดน้ำดื่ม PE 950 ซีซี/1TPS-0.95L-01
  • ขวดน้ำดื่ม PP 950 ซีซี/4TPS-0.95L-04