กลุ่มบรรจุภัณฑ์พลาสติกเพื่อการบริโภค


ขวดน้ำดื่มชนิดใส (PET)

 • ขวด PET 230 ซีซีTPS-0.23L-01 Z3 l B5
 • ขวด PET 330 ซีซี/1TPS-0.33L-01
 • ขวด PET 350 ซีซี/1TPS-0.35L-01
 • ขวด PET 350 ซีซี/2TPS-0.35L-02 Z3 l B5
 • ขวด PET 350 ซีซี/3TPS-0.35L-03 Z3 l B5
 • ขวด PET 400 ซีซี/1TPS-0.4L-01 Z3 l B5
 • ขวด PET 400 ซีซี/2TPS-0.4L-02 Z3 l B5
 • ขวด PET 500 ซีซี/1TPS-0.5L-10
 • ขวด PET 500 ซีซี/2TPS-0.5L-11 Z3 l B5
 • ขวด PET 600 ซีซี/2TPS-0.6L-02
 • ขวด PET 600 ซีซี/3TPS-0.6L-03
 • ขวด PET 600 ซีซี/4TPS-0.6L-04
 • ขวด PET 1,500 ซีซีTPS-1.5L-01