กลุ่มบรรจุภัณฑ์พลาสติกเพื่อการบริโภค


ขวดน้ำดื่มชนิดใส (PET)

  • ขวดน้ำดื่ม PET 330 ซีซี/1TPS-0.33L-01
  • ขวดน้ำดื่ม PET 350 ซีซี/1TPS-0.35L-01
  • ขวดน้ำดื่ม PET 500 ซีซี/1TPS-0.5L-10
  • ขวดน้ำดื่ม PET 600 ซีซี/2TPS-0.6L-02
  • ขวดน้ำดื่ม PET 600 ซีซี/3TPS-0.6L-03
  • ขวดน้ำดื่ม PET 600 ซีซี/4TPS-0.6L-04
  • ขวดน้ำดื่ม PET 1,500 ซีซีTPS-1.5L-01