กลุ่มบรรจุภัณฑ์พลาสติกเพื่อการบริโภค


ขวดน้ำปลา-น้ำซ้อส (PET)

 • ขวดน้ำปลา 300 ซีซี/2TPS-0.3L-04Z3
 • ขวดน้ำปลา 300 ซีซี/1TPS-0.3L-02
 • ขวดซีอิ้ว 650 ซีซี สีใสTPS-0.65L-01 Z3
 • ขวดซีอิ้ว 650 ซีซี สีชาTPS-0.65L-01 T6
 • ขวดน้ำปลา 700 ซีซี/1TPS-0.7L-04
 • ขวดน้ำปลา 700 ซีซี/2TPS-0.7L-05
 • ขวดน้ำปลา 750 ซีซี/1TPS-0.75L-01
 • ขวดน้ำปลา 750 ซีซี/2TPS-0.75L-02
 • ขวดน้ำปลา 750 ซีซี/3TPS-0.75L-03
 • ขวดน้ำมะนาว 1000 ซีซี/1TPS-1L-12Z3
 • ขวดน้ำมะนาว 1000 ซีซี/2TPS-1L-13Z3
 • ขวดน้ำปลา 1500 ซีซีTPS-1.5L-02