กลุ่มบรรจุภัณฑ์พลาสติกเพื่อการบริโภค


ภาชนะน้ำปลา

  • ขวดน้ำปลา 300 ซีซี/1TPS-0.3L-02
  • ขวดน้ำปลา 700 ซีซี/1TPS-0.7L-04
  • ขวดน้ำปลา 700 ซีซี/2TPS-0.7L-05
  • ขวดน้ำปลา 750 ซีซี/1TPS-0.75L-01
  • ขวดน้ำปลา 750 ซีซี/2TPS-0.75L-02
  • แกลลอน 1 ลิตรทรงเหลี่ยมCPP-1L-01
  • แกลลอนน้ำปลา 4.5 ลิตร/1TPS-4.5L-01
  • แกลลอนน้ำปลา 4.5 ลิตร/2TPS-4.5L-02
  • แกลลอนน้ำปลา 4.5 ลิตร/3TPS-4.5L-03